ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Η Επιχείρηση TROFI I.K.E δραστηριοποιείται στο εμπόριο αγνού Ελληνικού μελιού   που παράγεται από παραγωγούς που ακολουθούν τους κανόνες της  ορθής γεωργικής πρακτικής  και της αειφορίας .  Η διοίκηση της εταιρίας προκειμένου να διασφαλίσει το προϊόν που εμπορεύεται  έχει αναπτύξει και εφαρμόζει ένα Σύστημα Aσφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2005.

  • Η παρούσα πολιτική δήλωση αποτελεί   προτεραιότητα και τρόπο εργασίας  και καλύπτει το σύνολο της  δραστηριότητας της  επιχείρησης.
  • Οι νομοθετικές απαιτήσεις που αφορούν την ασφάλεια των τροφίμων θα  παρακολουθούνται και θα  εφαρμόζονται στο έπακρο.
  • Η καθιέρωση μετρήσιμων στόχων θα αποτελεί δείκτη βελτίωσης.

Συγκεκριμένα

  • Η Διοίκηση θα παρέχει τους ανάλογους πόρους ώστε να μπορούν να υλοποιηθούν όλα τα παραπάνω.
  • Η επιχείρηση θα διατηρεί ένα άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό σε θέματα ορθής υγιεινής πρακτικής και ασφάλειας τροφίμων.
  • Οι προμηθευτές θα αξιολογούνται με αυστηρά κριτήρια προκειμένου να ικανοποιούνται οι προδιαγραφές των τελικών προϊόντων.
  • Η παρούσα Πολιτική ενημερώνεται και ανασκοπείται ανα τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να συνάδει με τις εκάστοτε νομικές απαιτήσεις και τη δραστηριότητα της εταιρίας.

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ TROFI I.K.E